Leveringsvoorwaarden

Groep C (vrachtprijs) Groep D (aankomst) 
 Kostprijs en vracht (CFR)  Franco grens (DAF)
 Kostprijs, verzekering en vracht (CIF)  Franco af schip (DES)
 Vrachtvrij tot (CPT)  Franco af kade (DEQ)
 Vrachtvrij inclusief verzekering tot (CIP)  Franco exclusief rechten (DDU)
   Franco inclusief rechten (DDP)
   
Groep E (vertrek) Groep F (vrachtvrij)
 Af fabriek (EXW)  Vrij langszij schip (FAS)
   Vrachtvrij tot vervoerder (FCA)
   Vrij aan boord (FOB)

Groep C

Kostprijs en vracht (CFR)
De verkoper (exporteur) is verantwoordelijk voor de uitklaring van de goederen, levering van de goederen tot voorbij de reling van het schip in de laadhaven en betaling van de internationale vrachtkosten. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen zijn geladen op het schip. De koper draagt zorg voor de verzekering, het lossen van de goederen, de inklaring van de goederen, en de betaling voor het transport van de goederen naar hun eindbestemming. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de internationale vrachtkosten van de CFR-prijs worden afgetrokken.

Kostprijs, verzekering en vracht (CIF)
De verkoper (exporteur) is verantwoordelijk voor levering van de goederen aan boord van het schip en de uitklaring van de goederen. Hij is ook verantwoordelijk voor afsluiting van de verzekering met de koper (importeur) als begunstigde. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen zijn geladen op het schip. Indien de goederen zijn beschadigd of gestolen tijdens internationaal vervoer, berust het eigendom bij de koper van de goederen en moet de koper een schadeclaim indienen op basis van de door de verkoper afgesloten verzekering. De koper draagt zorg voor de inklaring van de goederen, de betaling voor het verdere transport en de verzekering in het land van invoer. CIF kan alleen als Incoterm worden gebruikt wanneer het internationale transport van de goederen ten minste gedeeltelijk over water plaatsvindt. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de internationale verzekerings- en vrachtkosten worden afgetrokken van de CIF-prijs. Een CIF-levering wordt in de betrokken documenten aangeduid met “CIF [bestemmingshaven]”. Als bijvoorbeeld de goederen naar de haven van Rotterdam worden vervoerd, wordt de CIF-levering aangeduid met "CIF Rotterdam".

Vrachtvrij tot (CPT)
De verkoper zorgt voor het vervoer van de goederen naar de uitvoerhaven, de uitklaring van de goederen, en levert de goederen aan de vervoerder. Vanaf dat moment is het risico voor de koper. De verkoper is verantwoordelijk voor het vervoer en de verzekering tot de overeengekomen plaats van bestemming. Vanaf dat punt ligt het risico bij de koper en draagt hij alle verdere kosten. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de internationale verzekerings- en vrachtkosten worden afgetrokken van de CIP-prijs.

Vrachtvrij inclusief verzekering tot (CIP)
De verkoper (exporteur) draagt alle kosten van het transport van de goederen tot de overeengekomen plaats aan de grens. Overgang van risico is bij de grens. De koper draagt de kosten en het risico van het lossen van de goederen, de inklaring van de goederen en het verdere vervoer van de goederen naar de eindbestemming. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de internationale verzekerings- en vrachtkosten worden afgetrokken van de DAF-prijs.
 

Groep D

Franco grens (DAF)
De verkoper (exporteur) draagt alle kosten van het transport van de goederen naar een overeengekomen bestemmingshaven. Bij aankomst worden de goederen aan de koper (importeur) ter beschikking gesteld aan boord van het schip. Daarom draagt de verkoper alle kosten en het risico tot het moment waarop de goederen worden gelost in de bestemmingshaven. De koper (importeur) is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen, betaalt de invoerrechten en zorgt voor het binnenlandse vervoer van de goederen naar de eindbestemming en voor de verzekering.

Franco af schip (DES)
De verkoper (exporteur) draagt alle kosten van het transport van de goederen naar een overeengekomen bestemmingshaven. Bij aankomst worden de goederen aan de koper (importeur) ter beschikking gesteld aan boord van het schip. Daarom draagt de verkoper alle kosten en het risico tot het moment waarop de goederen worden gelost in de bestemmingshaven. De koper (importeur) is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen, betaalt de invoerrechten en zorgt voor het binnenlandse vervoer van de goederen naar de eindbestemming en voor de verzekering.

Franco af kade (DEQ)
De verkoper (exporteur) draagt alle kosten van het transport van de goederen naar de werf (kade) in de bestemmingshaven. Vanaf dat punt ligt het risico bij de koper, draagt de koper alle verdere kosten, inclusief invoerrechten, en zorgt hij voor afhandeling van alle douaneformaliteiten. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de lossingskosten evenals de internationale verzekerings- en vrachtkosten worden afgetrokken van de DEQ-prijs.

Franco exclusief rechten (DDU)
De verkoper (exporteur) draagt alle kosten van het transport van de goederen naar een overeengekomen plaats van bestemming, waar de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld. Vanaf dat punt ligt het risico bij de koper, en draagt de koper zorg voor de inklaring, de betaling van de invoerrecht, het binnenlandse vervoer van de goederen naar de eindbestemming en de verzekering.

Franco inclusief rechten (DDP)
De verkoper (exporteur) draagt  alle kosten van het transport van de goederen naar een overeengekomen plaats van bestemming en voor de inklaring van de goederen in het land van invoer. Onder een DDP-Incoterm verzorgt de verkoper het transport ‘van deur tot deur’, met inbegrip van de uitklaring in de laadhaven en inklaring in de bestemmingshaven. De verkoper draagt dus het volledige risico totdat de goederen zijn afgeleverd op het adres van de koper. Een DDP-levering wordt in de betrokken documenten aangeduid met "DDP [plaats van bestemming]". Als bijvoorbeeld goederen zouden worden ingevoerd in Baltimore met als bestemming  Silver Spring, dan luidt de Incoterm "DDP, Silver Spring". Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie CIF, dan moeten de lossingskosten, de douanerechten en de kosten van levering op het adres van de koper in het land van bestemming, met inbegrip van de binnenlandse verzekering, worden afgetrokken om te komen tot de CIF-waarde.
 

Groep E

Af fabriek (EXW)
De verkoper (exporteur) stelt de goederen ter beschikking van de koper (importeur) op het adres van de verkoper. De koper betaalt alle vervoerskosten, rechten en verzekeringen, en het risico gaat op hem over direct nadat de goederen zijn gekocht en het bedrijfspand van de verkoper verlaten. De af- fabrieksprijs is exclusief de kosten van het laden van goederen op een vrachtwagen of schip, en er wordt geen rekening gehouden met inklaring. Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie FOB, dan moeten de verzekeringskosten en kosten van het transport van de goederen van het adres van de verkoper tot de laadhaven worden opgeteld bij de af-fabrieksprijs.
 

Groep F

Vrij langszij schip (FAS)
De verkoper is verantwoordelijk voor de uitklaring en levering van de goederen op de kade langszij het schip in de laadhaven. Vanaf dat punt ligt het risico bij de koper. De koper is verantwoordelijk voor het laden van de goederen op het schip (tenzij anders vermeld) en voor de betaling van alle kosten van het transport van de goederen naar de eindbestemming.

Vrachtvrij tot vervoerder (FCA)
De verkoper (exporteur) is verantwoordelijk voor de uitklaring van de goederen en voor het leveren van de goederen aan de vervoerder op de overeengekomen plaats. Is de overeengekomen plaats de bedrijfslocatie van de verkoper, dan moet de verkoper de goederen op het transportvoertuig laden; anderszins is de koper verantwoordelijk voor het laden van de goederen. Vanaf dat punt ligt het risico bij de koper en betaalt de koper alle kosten die verband houden met het vervoer van de goederen naar de eindbestemming.

Vrij aan boord (FOB)
De verkoper (exporteur) is verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan boord van het schip in de laadhaven en voor de uitklaring. Het risico gaat over op de koper (importeur) zodra de goederen zijn geladen op het schip. Vanaf dat moment betaalt de koper alle vervoers- en verzekeringskosten en draagt hij zorg voor de inklaring van de goederen. Een FOB-levering wordt in de betrokken documenten aangeduid met "FOB [laadhaven]". Als bijvoorbeeld de haven van Boston de laadhaven is, dan is de aanduiding "FOB Boston". Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie CIF, dan moeten het internationale vracht- en verzekeringskosten bij de FOB-waarde worden opgeteld.


Opties zeevracht

 C  =  container
 Fcl  =  full container load (volle container)
 Lcl  =  less container load (groepage)
 Cv  =  conventional (conventionele verscheping)
 Br  =  break bulk (stukgoed)
 Rc  =  reefer container (koel-/vriescontainer)
 Tc  =  tank container (tankcontainer)
 Fl  =  flat rack
 Ot  =  open top
 Hq  =  high cube
 Ro/ro  =  roll on roll off
 Tbn  =  to be nominated (nog aan te wijzen)
 w/m  =  weight/measurement (gewicht/maat)
 baf  =  bunker adjustment factor (bunkertoeslag)
 caf  =  currency adjustment factor (valutatoeslag)
 wr  =  war risk (molestrisico)
 cong  =  congestion surcharge (congestietoeslag)


Zie ook: www.export.nl (Incoterms)

davasco-offerte-NL